ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 05
По някои въпроси на европейското дружество (Societas Europea)
авторски материал, стр. 5
Легитимирани вносители на оздравителен план
авторски материал, стр. 14
Решение № 999 от 9.02.2007 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 21
Решение № 977 от 21.11.2006 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 23
Решение № 192 от 13.03.2007 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 23
Решение по ВАД № 9 от 2005 г. постановено на 02.03.2006 г.
арбитражна практика, стр. 26
Договорът за цесия
авторски материал, стр. 27
Обезпечения за изпълнението на задължения на купувача по приватизационния договор - 2
авторски материал, стр. 33
Решение по ВАД № 16 от 2005 г. постановено на 23.12.2005 г.
арбитражна практика, стр. 38
Производството за установяване на нарушения на Договора за създаване на Европейската общност
авторски материал, стр. 40
Задължително ли е предварителното обявление при провеждане на обществена поръчка?
авторски материал, стр. 53
Правни проблеми в практиката на ВАС при съдебния контрол на решенията на КЗК
авторски материал, стр. 56
Правни последици от неправомерна употреба на банкови карти
авторски материал, стр. 64
Нови изменения и допълнения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа
авторски материал, стр. 72
Издаване на лицензия за внос на земеделски продукти
авторски материал, стр. 76
Задължението на застрахователя да плати застрахователното обезщетение или сума според Кодекса за застраховането
авторски материал, стр. 88