ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2007 г., кн. 05
Промените в Закона за собствеността
авторски материал, стр. 5
Ограничения на правото на собственост
авторски материал, стр. 11
За данъчна оценка се чака 14 дни
авторски материал, стр. 17
Решение № 1195 от 17.10.2006 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 19
Пряко предоставяне на разрешение за търсене или проучване на строителни и скално-облицовъчни материали
авторски материал, стр. 23
Новите положения при оземляването на безимотни и малоимотни граждани
авторски материал, стр. 30
Кога съдът възстановява, а общинската служба не дава имота?
авторски материал, стр. 36
Как се гонят натрапници от ниви?
авторски материал, стр. 38
Относно понятието за съсобственост
авторски материал, стр. 41
Валидност на завещанието след развод
авторски материал, стр. 47
Решение № 293 от 16.05.2006 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 48
Определение № 56 от 22.02.2006 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 52
Действия по обявяване и вписване на обявеното завещание
авторски материал, стр. 55
За легитимацията на лицата относно правото им да получат съобщение по реда на ЗУТ за изменение в ПУП
авторски материал, стр. 61
Торентите ­ новото предизвикателство пред авторското право
авторски материал, стр. 67
Изчерпване на марки в обединена Европа
авторски материал, стр. 75
Срокове за погасяване на право на ползване
авторски материал, стр. 82
Европейският съвет
авторски материал, стр. 85