ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2007 г., кн. 05
Счетоводно отразяване на постоянните и временни данъчни разлики
авторски материал, стр. 5
Отразяване на счетоводни грешки от невключени през минали години амортизируеми активи
авторски материал, стр. 19
Финансови предизвикателства - Деривативи - 2
авторски материал, стр. 21
Специфични моменти по отношение ползването на данъчни преференции по реда на ЗКПО през 2007 г., във връзка с изискванията на Закона за държавните помощи
авторски материал, стр. 25
Авансови вноски за корпоративен данък
авторски материал, стр. 29
Авансово облагане по ЗДДФЛ на доходите на физическите лица, получени от стопанска дейност
авторски материал, стр. 35
Нови моменти при определяне на облагаемия доход от продажба или замяна на недвижимо имущество
авторски материал, стр. 38
За облагането с ДДС на стоките втора употреба и в частност ­ на старите автомобили
авторски материал, стр. 42
Писмо № 24-00-20 от 08.03.2007 г. на НАП
административна практика, стр. 51
Относно данъчното събитие по смисъла на Закона за ДДС
авторски материал, стр. 57
Изпращане на съобщения, подаване на някои декларации и прилагане на документи по ЗМДТ
авторски материал, стр. 61
Промяната в режима на прилагане на принудителните административни мерки “запечатване на обекта”, в новия ЗДДС
авторски материал, стр. 65
Прилагане на Регламент № 918/83 относно системата на Общността за митнически освобождавания
авторски материал, стр. 71
Нормативни промени в областта на инвестиционния надзор
авторски материал, стр. 75
Бюлетин на инвеститора - Българските финансови пазари между 15 април и 15 май 2007 г.
авторски материал, стр. 84