ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 05
Неплатеният отпуск по чл. 160 КТ над 30 работни дни не се признава за трудов стаж
авторски материал, стр. 5
Как се определят пътните разноски при командировка
авторски материал, стр. 7
Непълнолетните работят при по-леки условия
авторски материал, стр. 8
От отсъстващия може да се поискат обяснения с писмо
авторски материал, стр. 10
Право на работно облекло
авторски материал, стр. 11
При взаимно съгласие договор се прекратява в 7-дневен срок
авторски материал, стр. 14
Прекратяване на трудов договор при пенсиониране
авторски материал, стр. 15
Преминаване на служители в държавната администрация от трудово на служебно правоотношение
авторски материал, стр. 20
Държавният служител не може да бъде командирован, за да изпълнява дейности, които не се вписват в длъжностната му характеристика
авторски материал, стр. 27
Писмо № 17-00-58 от 16.04.2007 г. на МДДАР
административна практика, стр. 29
Мотивацията на персонала ­ основни термини и определения
авторски материал, стр. 30
Признаване на трудов стаж по специалността за заетите в сферата на образованието
авторски материал, стр. 35
Заплащане на труда на назначените по ПМС № 66 от 1996 г.
авторски материал, стр. 36
Въпроси и отговори по прилагането на новата Наредба за структурата и организацията на работната заплата - 1/2007
административна практика, стр. 38
Въпроси и отговори по прилагането на новата Наредба за структурата и организацията на работната заплата - 2/2007
административна практика, стр. 39
Въпроси и отговори по прилагането на новата Наредба за структурата и организацията на работната заплата - 3/2007
административна практика, стр. 39
За извънреден труд в събота се плаща допълнително
авторски материал, стр. 41
Осигуряване на санитарно-битовото обслужване на работещите
авторски материал, стр. 42
Избор на обучаваща институция за придобиване на професионална квалификация
авторски материал, стр. 46
Закупуване на осигурителен стаж по реда на § 9, ал. 2 и 3 от ПЗР на КСО. Възстановяване на неоснователно внесени осигурителни вноски
авторски материал, стр. 51
Закупуване на осигурителен стаж по реда на § 9, ал. 2 и 3 от ПЗР на КСО. Възстановяване на неоснователно внесени осигурителни вноски
авторски материал, стр. 51
Формиране на осигурителния доход, получаван от лице, работещо по основен и допълнителен трудов договор
авторски материал, стр. 57
Формиране на осигурителния доход, получаван от лице, работещо по основен и допълнителен трудов договор
авторски материал, стр. 57
България в трудова Европа ­ инструменти за гарантиране социалната сигурност на работниците-мигранти. Регламент № 1408/71 ­ роля и значение. - 2
авторски материал, стр. 61
България в трудова Европа ­ инструменти за гарантиране социалната сигурност на работниците-мигранти. Регламент № 1408/71 ­ роля и значение. - 2
авторски материал, стр. 61
Писмо № 26-2096-1 от 2.03.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 65
Писмо № 26-1951-1 от 5.03.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 66
Писмо № 61-04-1 от 2.03.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 66
Финансово подпомагане на работодателите, наемащи хора с увреждания
административна практика, стр. 70
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 13/2007
административна практика, стр. 73
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 11/2007
административна практика, стр. 73
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 10/2007
административна практика, стр. 73
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 12/2007
административна практика, стр. 74