ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2007 г., кн. 04
Прекратяване на поземлени сервитути поради неупражняване
авторски материал, стр. 5
Придобиване по давност на държавна (общинска) земя
авторски материал, стр. 13
Решение № 783 от 31.05.2006 г., на ВКС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 15
Определение № 423 от 16.10.2006 г. на ВКС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 18
За правната същност на концесията. Отграничение от сервитутните права
авторски материал, стр. 22
Решение № 261 от 9.01.2007 г. на ВАС, III г. о.
съдебна практика, стр. 32
Натура 2000: някои правни проблеми и предизвикателства - 2
авторски материал, стр. 36
Промени в ЗСПЗЗ на практика блокират пазара на земя
авторски материал, стр. 42
За началото на погасителната давност относно правото на възстановяване на запазената част, накърнена от завещания
авторски материал, стр. 45
Как се разделя общо жилище при развод
авторски материал, стр. 49
Ползване на съсобствен имот
авторски материал, стр. 51
Решение № 127 от 28.03.2006 г. на ВКС, I г. о.
съдебна практика, стр. 53
Определение № 78 от 17.03.2006 г. на ВКС, I г. о.
съдебна практика, стр. 56
Придобиване на собственост от чужденци и чужди юридически лица върху земя
авторски материал, стр. 59
За някои проблеми със съобщаването на индивидуалните административни актове по ЗУТ след влизане в сила на Административно-процесуалния кодекс
авторски материал, стр. 65
Закрила на компютърните програми като обект на интелектуална собственост
авторски материал, стр. 70
Подаване на заявки и издаване на сертификати за допълнителна закрила
авторски материал, стр. 78
Европейската комисия (ЕК)
авторски материал, стр. 84
Дарение на недвижим имот
авторски материал, стр. 88