ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2007 г., кн. 04
Отчитане на сделките за замяна на земя срещу предоставена от строителното предприятие застроена площ
авторски материал, стр. 5
Отписване на преоценъчен резерв, формиран от надоценка на неамортизируеми активи
авторски материал, стр. 9
Капиталови инструменти ­ някои специфични особености на отчитането им
авторски материал, стр. 11
Финансови предизвикателства - Деривативи
авторски материал, стр. 17
Слабата капитализация ­ облекчения и нови ограничения
авторски материал, стр. 21
Данъчно третиране на командировъчните пари, изплатени на лицата по трудови и извънтрудови правоотношения
авторски материал, стр. 26
Писмо № 93-04-44 от 08.03.2007 г. на МФ
административна практика, стр. 32
Писмо № 93-04-45 от 08.03.2007 г. на МФ
административна практика, стр. 41
Облагане с данък на превозни средства, спрени от движение
авторски материал, стр. 49
Компетентни органи при данъчно-осигурителния контрол
авторски материал, стр. 53
Промени в митата, продиктувани от членството на България в Европейския съюз
административна практика, стр. 58
Извършване на дейност от български застрахователи на територията на Европейския съюз и на застрахователи от ЕС ­ в България
авторски материал, стр. 64
Финансиране на проекти от европейските Структурни фондове
административна практика, стр. 73
Българските финансови пазари между 15 март и 15 април 2007 г.
авторски материал, стр. 78