ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 04
Препоръка от работодателя при кандидатстване на работника или служителя на друга работа
авторски материал, стр. 5
По-голям отпуск за членове на синдикат
авторски материал, стр. 8
Как се определят пътните разноски при командировка
авторски материал, стр. 9
Разместване на почивните дни през 2007 г.
авторски материал, стр. 10
Право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ
авторски материал, стр. 13
Обезщетението за неизползван платен годишен отпуск
авторски материал, стр. 15
За записа “независимо от последвалата реабилитация” като изискване за заемане на длъжността
авторски материал, стр. 17
Комисия за провеждане на конкурс по смисъла на Закона за държавния служител
авторски материал, стр. 21
При дисциплинарно наказание “уволнение” заповедта за наказание следва да се връчи на наказания служител
авторски материал, стр. 24
Писмо № 01-01-4 от 19.03.2007 г. на МДААР
административна практика, стр. 26
Обявата за работа ­ Как да привлечем вниманието на потенциалните кандидати за вакантна длъжност
авторски материал, стр. 28
Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
авторски материал, стр. 32
Основни заплати за персонала в читалищата
авторски материал, стр. 36
Ведомството решава как да се плаща заплатата
авторски материал, стр. 38
Нова стратегия на Европейския съюз за 25% по-малко трудови злополуки
авторски материал, стр. 40
Обявяване на свободни работни места от работодателите от Европейското икономическо пространство
авторски материал, стр. 52
Евроинтеграция - свободно движение на хора - 15/2006
авторски материал, стр. 54
Евроинтеграция - свободно движение на хора - 16/2006
авторски материал, стр. 57
Промени в Кодекса за социално осигуряване, засягащи задължителното пенсионно осигуряване
авторски материал, стр. 59
Промени в Кодекса за социално осигуряване, засягащи задължителното пенсионно осигуряване
авторски материал, стр. 59
Право на обезщетение за дълготрайна безработица
авторски материал, стр. 66
Право на обезщетение за дълготрайна безработица
авторски материал, стр. 66
Обезщетение за бременност и раждане след прекратяване на осигуряването
авторски материал, стр. 68
Обезщетение за бременност и раждане след прекратяване на осигуряването
авторски материал, стр. 68
България в трудова Европа ­ инструменти за гарантиране социалната сигурност на работниците-мигранти. Регламент № 1408/71 ­ роля и значение.
авторски материал, стр. 71
България в трудова Европа ­ инструменти за гарантиране социалната сигурност на работниците-мигранти. Регламент № 1408/71 ­ роля и значение.
авторски материал, стр. 71
Прилагане на схемите за социална сигурност в рамките на Европейската общност по отношение на командированите лица
авторски материал, стр. 77
Прилагане на схемите за социална сигурност в рамките на Европейската общност по отношение на командированите лица
авторски материал, стр. 77
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 7/2007
административна практика, стр. 82
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 8/2007
административна практика, стр. 82
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 9/2007
административна практика, стр. 82