ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2007 г., кн. 03
Парично обезщетение при бременност и раждане, придобито през периода на получаване на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете
авторски материал, стр. 5
Писмо № 33/444 от 03.01.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 26/565 от 15.01.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 92/16 от 23.01.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 94РР/1 от 06.02.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 26/35 от 09.02.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 92/32 от 09.02.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Писмо № 11/12 от 13.02.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
Писмо № 94СС/39 от 13.02.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 18
Писмо № 94АА/45 от 14.02.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 19
Приоритети в дейността на Главната инспекция по труда през 2007 година
административна практика, стр. 20
Какво се разбира под “ръчна работа” с тежести и какви са задълженията на работодателя?
авторски материал, стр. 22
Какви са задълженията на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за служителите, работещи с компютър?
авторски материал, стр. 25
Националният план за действие по заетостта през 2007 г.
авторски материал, стр. 32
Указание № 9193/0068 от 08.02.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 41
Писмо № 94.Е.0062 от 05.02.2007 г. на АЗ
административна практика, стр. 61
Писмо № 94.Е.0063 от 05.02.2007 г. на АЗ
административна практика, стр. 62
Заповед № 5 от 14.02.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 65
Въпроси и отговори по Закона за интеграция на хората с увреждания – 4/2007
административна практика, стр. 67
Въпроси и отговори по Закона за интеграция на хората с увреждания – 5/2007
административна практика, стр. 68
Указание № 91-01-68/01.03.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 69