ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 02
Понятие за оздравителното производство
авторски материал, стр. 5
Решение № 991 от 29 .11.2006 г. на ВКС ­ ТК.
административна практика, стр. 9
Въпроси на сключването на застрахователния договор
авторски материал, стр. 12
Решение № 1168 от 18.01.2007 г. на ВКС ­ ТК
административна практика, стр. 21
Решение по МАД № 30/2005 г., постановено на 16.10.2006 г.
административна практика, стр. 23
Медиацията ­ алтернативен способ за разрешаване на спорове
авторски материал, стр. 25
Решение по ВАД № 150/2005 г., постановено на 21.06.2006 г.
административна практика, стр. 33
Динамична система за доставки
авторски материал, стр. 34
Режим на индивидуално и групово освобождаване от забрана след присъединяването на България към ЕС - 2
авторски материал, стр. 42
Централизиран контрол върху концентрациите на стопанска дейност на ниво Европейски съюз
авторски материал, стр. 46
Правен режим на договора за ескроу сметка
авторски материал, стр. 54
Прехвърляне на налични акции
авторски материал, стр. 61
Европейска политика за съфинансиране на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти
авторски материал, стр. 65
Необходими и задължителни мерки за защита на потребителите при наличие на опасни стоки на българския пазар
авторски материал, стр. 71
Гражданското дружество като договор
авторски материал, стр. 88