ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2007 г., кн. 02
Писмо № 92/1027 от 15.01.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 5
Писмо № 0403/237 от 16.01.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 6
Писмо № 94КК/322 от 22.01.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 61/230 от 22.01.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 94ЕЕ/152 от 22.01.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Новата Наредба за структурата и организацията на работната заплата
авторски материал, стр. 24
Какви документи трябва да представи работодателят пред инспекцията по труда, за да получи разрешение за наемане на работа на непълнолетни лица
авторски материал, стр. 28
Кандидатстване на работа чрез конкурс
авторски материал, стр. 28
Указание № 9193/0014 от 09.01.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 34
Писмо № 06/17 от 20.12.2006 г. на АЗ
административна практика, стр. 35
Писмо № 94.Е.0061 от 24.01.2007 г. на АЗ
административна практика, стр. 37
Методика за определяне на индивидуалните потребности на хората с трайни увреждания, при които се отпуска месечната добавка за социална интеграция съгласно чл. 42 ал. 3 от Закона за интеграция на хората с увреждания
административна практика, стр. 40
Указание № 9103/1 от 04.01.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 45
Указания № 91-01-15 от 12.01.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 53
Указание № 91-01-23 от 18.01.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 62
Новите възможности в пенсионната система свързани с членството на България в Европейския съюз
авторски материал, стр. 72