ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2007 г., кн. 02
Възможна ли е продажба между физическото лице и едноличния търговец, регистриран от същото лице?
авторски материал, стр. 5
И правото на строеж може да се ипотекира
авторски материал, стр. 12
Неотложен ремонт на общи части на сградата
авторски материал, стр. 14
Решение № 1985 от 17.10.2005 г. IV г.о. на ВКС
административна практика, стр. 16
Решение № 690 от 31.05.2006 г. IV г.о. на ВКС
административна практика, стр. 21
Общинска собственост върху обекти по чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България
авторски материал, стр. 24
Какви са новите срокове, въведени с промените на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)
авторски материал, стр. 29
Решение № 939 от 22.06.2006 г. IV г.о. на ВКС
административна практика, стр. 35
Трансформацията (преобразуването) на личното имущество по Семейния кодекс
авторски материал, стр. 40
Доказване личния характер на имуществото, придобито през време на брака
авторски материал, стр. 43
Вписване на наследниците в удостоверение
авторски материал, стр. 49
Решение № 124 от 28 март 2006 г. I г.о. на ВКС
административна практика, стр. 50
Фактическият състав на преместването на нотариус в друг район на действие
авторски материал, стр. 54
Данъчната оценка вдигна нотариалните такси
авторски материал, стр. 56
Обхват и съдържание на техническите паспорти на строежите съгласно Наредба № 5 (ДВ, бр. 7 от 2007 г.)
авторски материал, стр. 58
Осемстепенна скала за оценка на жилищните сгради
авторски материал, стр. 64
Гранични мерки срещу нарушения на интелектуалната собственост
авторски материал, стр. 68
Полезният модел ­ съдържание и упражняване на изключителното право
авторски материал, стр. 75
Решение № 9162 от 25.09.2006 г. V отд. на ВАС
административна практика, стр. 80
Срок за предявяване на иск за изкупуване на дял от съсобствен имот
авторски материал, стр. 84
Срок за изплащане на изкупен дял от съсобственик
авторски материал, стр. 85
Страните в исковия процес и тяхното положение при отклонения в развитието му
авторски материал, стр. 88