ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 02
България пред международния трудов ред
авторски материал, стр. 5
Промените в режима на Ползване на отпуск за бременност и раждане
авторски материал, стр. 10
Обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ при прекъсване на трудовия стаж
авторски материал, стр. 16
Последните изменения в Закона за държавния служител
авторски материал, стр. 19
Кой осъществява контрола за спазване на Закона за държавния служител
авторски материал, стр. 21
Подобряване на подбора на персонала и системата за кариерно развитие в държавната администрация
административна практика, стр. 23
Писмо № 29-А-45 от 8.11.2006 г. на МДААР
административна практика, стр. 24
Ефективен мениджър ли сте?
авторски материал, стр. 26
Удръжки върху социалните разходи за поевтиняване на храненето
авторски материал, стр. 28
Заплащане на положен извънреден труд
авторски материал, стр. 30
Задължения на длъжностните лица за безопасно протичане на производствения процес
авторски материал, стр. 33
Какво трябва да знаем при подаването на данни за осигуряването през 2007 г.
авторски материал, стр. 37
Какво трябва да знаем при подаването на данни за осигуряването през 2007 г.
авторски материал, стр. 37
Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, в сила от 01.01.2007 г.
авторски материал, стр. 42
Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, в сила от 01.01.2007 г.
авторски материал, стр. 42
Още за промените в реда за изплащане на паричните обезщетения и помощите от ДОО
авторски материал, стр. 52
Националната програма за закрила на детето през 2007 година
авторски материал, стр. 61
Право на медицинска помощ на здравноосигурените български граждани при свободното им придвижване в ЕС
авторски материал, стр. 68
Право на медицинска помощ на здравноосигурените български граждани при свободното им придвижване в ЕС
авторски материал, стр. 68
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 3/2007
административна практика, стр. 74
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 4/2007
административна практика, стр. 75
Режим на работа в България на граждани на страните от Европейското икономическо пространство след 01.01.2007 г.
административна практика, стр. 88