ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 01
Правно положение на търговците като обезпечители по договора за финансово обезпечение
авторски материал, стр. 7
Нови такси за първоначална регистрация на търговски субекти
авторски материал, стр. 15
Решение № 742 от 21.11.2006 г. на ВКС ­ ТК
арбитражна практика, стр. 16
Ролята на регистърния съд при вписване на преобразуване по реда на чл. 265 ТЗ
авторски материал, стр. 20
Какво е значението на искането за плащане на банковата гаранция?
авторски материал, стр. 24
Решение № 1003 от 20.11.2006 г. на ВКС ­ ТК
арбитражна практика, стр. 27
Решение № 902 от 16.11.2006 г. на ВКС ­ ТК
арбитражна практика, стр. 30
Решение по ВАД № 54/2005 г. на АС при БТПП, постановено на 17.04.2006 г.
съдебна практика, стр. 36
Решение по ВАД № 54/2005 г. на АС при БТПП, постановено на 17.04.2006 г.
съдебна практика, стр. 38
Актове на КЗК в процедура по обжалване на обществени поръчки. Обжалване на актовете пред ВАС
авторски материал, стр. 40
Свободните професии и правото на конкуренция
авторски материал, стр. 51
Режим на индивидуално и групово освобождаване от забрана след присъединяването на България към ЕС
авторски материал, стр. 60
Понятието за институционален инвеститор и практиката на Комисията за финансов надзор
авторски материал, стр. 66
Защитни наименования за произход/ защитени географски указания
авторски материал, стр. 74
Опасности за потребителите при придобиване на частично право на ползване на недвижим имот
авторски материал, стр. 85