ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2007 г., кн. 01
Паричните обезщетения по време на отпуска за отглеждане на дете
авторски материал, стр. 5
С допълнително споразумение страните могат да изменят съдържанието на трудовия договор
авторски материал, стр. 7
Лицата, които работят по втори или по допълнителен трудов договор, подлежат на задължително осигуряване
авторски материал, стр. 9
Писмо № 94ДД/434 от 23.11.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 94КО/241 от 24.11.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 67/35 от 27.11.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Писмо № 94ИИ/400 от 28.11.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
Писмо № 94ММ/305 от 29.11.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 17
Писмо № 12/914 от 08.12.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 18
Писмо № 94ВВ/350 от 13.12.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 19
Промяна в работните заплати на персонала от бюджетните организации и дейности съгласно Постановление № 168 от 07.07.2006 г.
авторски материал, стр. 30
Полагане на труд по време на официални празници
авторски материал, стр. 30
Писмо № 94.ДД.0092 от 15.12.2006 г. на АЗ
административна практика, стр. 38
Писмо № 06/13 от 21.12.2006 г. на АЗ
административна практика, стр. 41
Указание № 91-01-263 от 15.12.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 64
Указание № 91-01-251 от 07.12.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 64