ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2007 г., кн. 01
Изменения и допълнения в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2007 г.
авторски материал, стр. 5
Новата Европейска директива за законов одит на годишните и консолидираните финансови отчети
авторски материал, стр. 16
Нови моменти при облагането на т. нар. "други доходи", изплащани от предприятията на местни физически лица
авторски материал, стр. 24
Последните промени в Закона за данък върху добавената стойност
авторски материал, стр. 29
Доставки, облагаеми с нулева ставка на Данъка върху добавената стойност
авторски материал, стр. 38
Писмо № 91-00-8 от 03.01.2007 г. на НАП
административна практика, стр. 43
Промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2007 г.
авторски материал, стр. 48
Нови моменти при извършването на ревизии
авторски материал, стр. 50
Писмо № 24-00-882 от 22.12.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 54
Какво трябва да знаем, ако планираме пътуване на територията на Европейската общност, след 01.01.2007 г.
административна практика, стр. 57
За пътя на лева към еврото или какво представлява всъщностмонетарната интеграция на България към европейските структури
авторски материал, стр. 63
Българските финансови пазари в началото на 2007 година
авторски материал, стр. 69
Основни акценти в новия Закон за корпоративното подоходно облагане
авторски материал, стр. 88