ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 01
Неплатен отпуск и обезщетение за гледане на болно дете
авторски материал, стр. 6
Съдът отменя немотивирани заповеди за уволнение
авторски материал, стр. 7
Обезщетение при уволнение поради болест
авторски материал, стр. 9
Брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ
авторски материал, стр. 10
При отмяна на акта за прекратяване на служебното правоотношение може да се претендира обезщетение за не повече от 10 месеца
авторски материал, стр. 13
Въпроси и отговори по Закона за държавния служител - 1/2007
административна практика, стр. 18
Въпроси и отговори по Закона за държавния служител - 2/2007
административна практика, стр. 18
Въпроси и отговори по Закона за държавния служител - 3/2007
административна практика, стр. 19
Системата за управление на човешките ресурси в предприятието ­ същност, съдържание, предназначение и ползи
авторски материал, стр. 23
Новата Наредба за структурата и организацията на работната заплата
авторски материал, стр. 28
Заплащане на труда, положен в дните на официалните празници
авторски материал, стр. 33
От оценяване на риска ­ към управление на здравето и безопасността при работа
авторски материал, стр. 35
Промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 01.01.2007 година
авторски материал, стр. 44
Писмо № 91-01-23 от 18.01.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 53
Нов ред за изплащане на паричните обезщетения и помощите от Държавното обществено осигуряване
авторски материал, стр. 59
Ред и процедура за издаване на европейска здравноосигурителна карта
авторски материал, стр. 62
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 1/2007
административна практика, стр. 71
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 2/2007
административна практика, стр. 72
Режимът на работа на български граждани в Европейския съюз след 1 януари 2007 г. - Част I
авторски материал, стр. 88