ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2006 г., кн. 12
Писмо № 92/764 от 25.09.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 31
Писмо № 49CC/438 от 10.11.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 32
Писмо № 94ИИ/324 от 10.11.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 33
В Кодекса на труда е регламентирана специалната закрила на бременните жени и кърмачките
авторски материал, стр. 35
Новата Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “Трудова злополука”
авторски материал, стр. 38
Писмо № 91.Е.0057 от 08.11.2006 г. на АЗ
административна практика, стр. 41
Писмо № 91.Е.0058 от 17.11.2006 г. на АЗ
административна практика, стр. 43
Заповед № 858 от 31.10.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 46
Писмо № 241-2577 от 22.11.2006 г. на АСП
административна практика, стр. 48
Указание № 91-01-227 от 13.11.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 49
Какви са основните права на гражданите на ЕС, свързани с пребиваването в друга държава-член, с цел работа
авторски материал, стр. 51