ТП Издания
Дайджест "Пазар и право", 2006 г., кн. 12
Правно положение на кредитните институции след влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз
авторски материал, стр. 5
Решение № 700 от 14.11.2006 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 13
Решение № 711 от 16.11.2006 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 15
Обезпечаване на иска в арбитражния процес
авторски материал, стр. 18
Защита на кредиторите при преобразуване в хипотезата на чл. 265, ал. 2 ТЗ
авторски материал, стр. 21
Решение № 553 от 10.10.2006 г. на ВКС-ТК
съдебна практика, стр. 26
Обжалване на актовете на възложителите пред КЗК
авторски материал, стр. 30
Законът за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти – важна превантивна мярка срещу натрупването на схръхзапаси с цел спекула
авторски материал, стр. 35
Правни гаранции за потребителите при ползване на потребителски кредит по Закона за потребителския кредит
авторски материал, стр. 42
Новият Закон за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
авторски материал, стр. 50
Развитие на капиталовия пазар в България през 2006 г.
авторски материал, стр. 54
Финансови пазари - (речник на основните понятия) 12.2006 г. Технически анализ
авторски материал, стр. 62
Новата правна уредба на държавните помощи
авторски материал, стр. 64