ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2006 г., кн. 12
Съдебна практика по прилагането на чл. 71 ЗС
авторски материал, стр. 5
Правата на наемодателя срещу неизправен наемател
авторски материал, стр. 13
Решение № 262 от 2006 г. IV г.о. на ВКС
съдебна практика, стр. 14
Понятие за концесия, според новия Закон за концесиите
авторски материал, стр. 19
Ползване и разпореждане с реституирани земеделски и горски земи
авторски материал, стр. 25
Прехвърляне на собственост върху чужд и съсобствен поземлен имот. Последици
авторски материал, стр. 30
Бащинството се оспорва до година след раждането
авторски материал, стр. 34
Привременни мерки се вземат преди и по време на развода
авторски материал, стр. 36
Как се запечатва наследство
авторски материал, стр. 39
Решение № 30 от 13.02.2006 г. I г.о. на ВКС
съдебна практика, стр. 41
Отказ на нотариуса да удостовери право на собственост чрез обстоятелствена проверка
авторски материал, стр. 45
Придобиване на право на строеж чрез административен акт при действието на ЗТСУ (отм.)
авторски материал, стр. 48
Административнонаказателна отговорност по Закона за авторското право и сродните му права – нарушения и наказания
авторски материал, стр. 52
Новата правна регламентация на промишления дизайн като обект на индустриална собственост
авторски материал, стр. 61