ТП Издания
Дайджест "Пазар и право", 2006 г., кн. 11
Относно правната същност на апорта на вещно право в търговско дружество
авторски материал, стр. 5
Прекратяване на юридическо лице с нестопанска цел
авторски материал, стр. 13
Решение № 292 от 18.04.2006 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 17
Уваженият частичен иск и погасителната давност за непредявената с него част от вземането
авторски материал, стр. 19
Решение № 1056 от 7.02.2006 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 25
Решение по ВАД № 18/2005 г., постановено на 27.07.2005 г.
съдебна практика, стр. 29
Обжалване на актовете на възложителите пред КЗК
авторски материал, стр. 31
Директива 2000/31/ЕС и българският Закон за електронната търговия
авторски материал, стр. 38
Специфични изисквания при производство, транспортиране и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход
авторски материал, стр. 43
Новото законодателство за защита здравето и безопасността на потребителите
авторски материал, стр. 50
Нови изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа
авторски материал, стр. 56
Българският капиталов пазар (15 октомври ­ 15 ноември)
авторски материал, стр. 62
Финансови пазари(речник на основните понятия) Показателите за инвеститора Терминология, използвана при фундаментален анализ
авторски материал, стр. 66
Злоупотреба със съвместно господстващо положение при олигополните пазари
авторски материал, стр. 68
Управление на безопасността на храните ­ внедряване на системата НАССР
авторски материал, стр. 73