ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2006 г., кн. 11
Особена владелческа защита по чл. 38а ЗЖСК
авторски материал, стр. 5
Ограничаване на правото на разпореждане с недвижими имоти ­ частна собственост
авторски материал, стр. 15
Правото на собственост е погасено по давност
авторски материал, стр. 23
Решение № 757 от 16.06.2005 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 24
Подготвителни действия за предоставяне на концесия
авторски материал, стр. 28
Придобиване на право на собственост върху земя от чужденци след 1 януари 2007 г.
авторски материал, стр. 36
Относно страните в съдебната делба
авторски материал, стр. 41
Как да се разпореждаме със семейното жилище
авторски материал, стр. 44
Решение № 116 от 1.03.2006 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 47
Поправка на нотариален акт
авторски материал, стр. 51
Основателен ли е отказът за вписване на декларация за отказа от вещни права, извършен чрез пълномощник
авторски материал, стр. 56
Някои проблеми, породени от преструктуриране на жилищните комплекси
авторски материал, стр. 60
Правата върху интелектуална собственост в информационните мрежи
авторски материал, стр. 65
Полезният модел - регистрация в Патентното ведомство
авторски материал, стр. 73