ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2006 г., кн. 10
Има ли изисквания към новите длъжностни характеристики и какви са те?
авторски материал, стр. 4
Писмо № 94 ЯЯ/7 от 06.06.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 94СС/637 от 21.07.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 26/445 от 42.07.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 94АА/431 от 24.07.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 12/1428 от 26.07.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 03/621 от 31.07.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Писмо № 12/140 от 31.07.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
Писмо № 94СС/723 от 01.08.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 17
Писма № 94.ТТ/163 от 11.09.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 18
Указание № ПК 25/3 от 31.08.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 38
Работодателят е длъжен да спазва трудовото законодателство при трудоустрояване на работници и служители
авторски материал, стр. 43
Прекратяване на трудов договор при пенсиониране
авторски материал, стр. 46
Писмо № 91.Е.0052 от 14.09.2006 г. на АЗ
административна практика, стр. 48
Писмо № 91.Е.0053 от 26.09.2006 г. на АЗ
административна практика, стр. 50
Писмо № 91.Е.0055 от 13.10.2006 г. на АЗ
административна практика, стр. 52
Указание № 9100-159 от 22.06.2006 г. на АСП
административна практика, стр. 56
Указание № 91-01-195 от 14.09.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 65
Указание № 91-01-198 от 19.09.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 66
Диалог на високо равнище по миграция и развитие - Ню Йорк, ООН, 14-15 септември 2006 г.
авторски материал, стр. 72