ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2006 г., кн. 10
Пречка ли е чл. 152 ЗЗД при продажбата на ипотекиран имот
авторски материал, стр. 5
Жилище става магазин само със съгласието на съседите
авторски материал, стр. 13
Решение № 1048 от 3.10.2006 г. на ВКС
съдебна практика, стр. 15
Решение № 512 от 30.06.2006 г. на ВКС
съдебна практика, стр. 17
Основни положения в новия Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост
авторски материал, стр. 22
Комасирането на земеделските земи
авторски материал, стр. 30
Решение № 228 от 22.04.2004 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 36
Паричният влог и съпружеската имуществена общност ­ съпоставка с проекта за нов Семеен кодекс от 2006 г.
авторски материал, стр. 38
Делбата на наследство може да мине и без съд
авторски материал, стр. 44
Има ли мълчаливо приемане на наследство
авторски материал, стр. 46
Решение № 776 от 30.11.2005 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 48
Документи, удостоверяващи правото на собственост и други вещни права
авторски материал, стр. 52
Правото на строеж върху държавна земя включва и гаража
авторски материал, стр. 56
Обявяване на завещанието
авторски материал, стр. 58
Целесъобразността при съдебните решения
авторски материал, стр. 60
Как се учредява право на строеж в съсобствен имот
авторски материал, стр. 64
Портретите и малките произведения като обекти на авторски права
авторски материал, стр. 68
Полезният модел - обект на правна закрила, критерии за оценка
авторски материал, стр. 74