ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2006 г., кн. 10
Срочният трудов договор като основание за назначаване на работа
авторски материал, стр. 5
Отново за правото да се ползва платен годишен отпуск за времето на незаконно уволнение
авторски материал, стр. 8
Право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 кт и чл. 42, ал. 2 КСО
авторски материал, стр. 12
Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ при прекратена регистрация в бюрото по труда
авторски материал, стр. 14
Уволнение от работодателя на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ
авторски материал, стр. 16
Уволнението по чл. 330, ал. 2, т. 8 от Кодекса на труда
авторски материал, стр. 18
Промените в наредбата за атестиране на служителите в държавната администрация
авторски материал, стр. 20
Ползване на отпуск за обучение от държавен служител
авторски материал, стр. 26
Развитието на персонала - основен фактор за просперитета на фирмата
авторски материал, стр. 30
Заплащането за болест и годишен отпуск е различно
авторски материал, стр. 38
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи
авторски материал, стр. 40
Нови проекти за повишаване пригодността за заетост на безработните - Проект “Обучение за съвместяване на професионалния и личния живот на жените”
авторски материал, стр. 48
Ред за издаване и обжалване на решенията на директора на дирекция “Бюро по труда”, след влизането в сила на новия АПК
авторски материал, стр. 52
Евроинтеграция - свободно движение на хора - 11/2006
авторски материал, стр. 56
Социално осигуряване на българските граждани, в контекста на членството в ЕС
административна практика, стр. 62
Валидни ли са удостоверенията за осигурителен стаж и доход, изготвени на компютър
авторски материал, стр. 72
Валидни ли са удостоверенията за осигурителен стаж и доход, изготвени на компютър
авторски материал, стр. 72
Осигуряване на работещите в чужбина
авторски материал, стр. 73
Осигуряване на работещите в чужбина
авторски материал, стр. 73
Писмо № 24-28-440 от 28.08.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 74
Писмо № 26-1744-1 от 11.09.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 76
Писмо № 04-02-463 от 20.09.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 76
Писмо № 01-01-96 от 26.09.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 77
Въпроси и отговори по Закона за интеграция на хората с увреждания – 3/2006
административна практика, стр. 79
Въпроси и отговори по Закона за интеграция на хората с увреждания – 2/2006
административна практика, стр. 79
Въпроси и отговори по Закона за интеграция на хората с увреждания – 1/2006
административна практика, стр. 79
Новата европейска здравноосигурителна карта
административна практика, стр. 80
Писмо № 01-00-71 от 29.09.2006 г. на НЗОК
административна практика, стр. 84