ТП Издания
Дайджест "Пазар и право", 2006 г., кн. 09
Производство за пререгистрация на търговци по новия Закон за търговския регистър
авторски материал, стр. 5
Решение № 444 от 13.06.2006 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 15
Решение № 58 от 13.06.2006 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 18
Активна легитимация при иск за унищожение на правна сделка
авторски материал, стр. 21
Решение № 423 от 01.06.2006 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 25
Решение по ВАД № 16 от 2005 г., постановено на 23.12.2005 г.
арбитражна практика, стр. 27
Правна характеристика на актовете на възложителите на обществени поръчки
авторски материал, стр. 29
Защита на търговската марка при регистрация на домейни в областта .bg
авторски материал, стр. 37
Храните с традиционно специфичен характер пазарна ниша и за българските производители
авторски материал, стр. 41
Какво трябва да пише на етикетите
авторски материал, стр. 47
Действащи лицензионни режими в ЕС за внос на текстилни продукти от трети страни
авторски материал, стр. 51
Проверки на инвестиционни посредници. Правомощия на Комисията за финансов надзор
авторски материал, стр. 56
Българският капиталов пазар (15 август ­ 15 септември)
авторски материал, стр. 64
Финансови пазари - речник на основните понятия (08.2006). Терминология използвана при фундаментален анализ ­ ликвидност
авторски материал, стр. 67
Нелоялна конкуренция ­ имитация на предприятието и стоките на конкурента
авторски материал, стр. 70
Стандартът БДС ISO 10005:2006 ­ полезен и необходим
авторски материал, стр. 74