ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2006 г., кн. 09
Ако лицето упражнява трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по реда на чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване, то няма право на парично обезщетение за безработица
авторски материал, стр. 5
Отпускът за кърмене и хранене на малко дете след навършване на 8-месечна възраст на детето може да се ползва, ако има разрешение от здравните органи, което се удостоверява с акт, издаден от тях
авторски материал, стр. 8
Писмо № 92/590 от 05.06.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 94.СС/307 от 06.06.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 94ЙЙ/7 от 05.06.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 08/18 от 05.06.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 26/34 от 06.06.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Писмо № 0420/232 от 08.08.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
Писмо № 26/396 от 10.08.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
Писмо № 26/388 от 10.08.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 17
Указание № 31 от 07.06.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 57
Акценти от международния симпозиум “Миграция и развитие” - Торино, Италия
авторски материал, стр. 70