ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2006 г., кн. 08
Четвъртата промяна в Кодекса на труда през 2006 г.
авторски материал, стр. 5
Новият Закон за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия
авторски материал, стр. 8
Кога се избират представители на работниците за информиране и консултиране?
авторски материал, стр. 22
Предварителен медицински преглед при наемане на работници, полагащи нощен труд
авторски материал, стр. 23
Незаконно уволнен работник връща ли обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ?
авторски материал, стр. 25
За някои служители няма изпитателен срок
авторски материал, стр. 28
7 дни има държавният служител да оспори уволнението пред шефа
авторски материал, стр. 32
Писмо № 29-00-18 от 15.08.2006 г. на МДААР
административна практика, стр. 32
Въпроси и отговори по Националната класификация на професиите и длъжностите - 4/2006
административна практика, стр. 35
Въпроси и отговори по Националната класификация на професиите и длъжностите - 5/2006
административна практика, стр. 35
Въпроси и отговори по Националната класификация на професиите и длъжностите - 6/2006
административна практика, стр. 36
Нови размери на заплатите в бюджетните организации и дейности
авторски материал, стр. 37
Преизчисляване на обезщетения по Кодекса на труда след прекратяване на трудовото правоотношение
авторски материал, стр. 39
Нормативни изисквания за обучение по здравословни и безопасни условия на труд
авторски материал, стр. 40
Конвенция № 181 на МОТ за частните бюра по труда
авторски материал, стр. 47
Промените в наредбата за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
авторски материал, стр. 52
Едноличните търговци, работещи по трудов договор, се осигуряват за двете дейности
авторски материал, стр. 56
Едноличните търговци, работещи по трудов договор, се осигуряват за двете дейности
авторски материал, стр. 56
Отмяна на разпореждане за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст
авторски материал, стр. 58
Отмяна на разпореждане за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст
авторски материал, стр. 58
Право на закупуване на осигурителен стаж имат само лица, навършили изискващата се възраст за пенсиониране
авторски материал, стр. 60
Право на закупуване на осигурителен стаж имат само лица, навършили изискващата се възраст за пенсиониране
авторски материал, стр. 60
Учащите до 26 години ­ с наследствена пенсия
авторски материал, стр. 64
Учащите до 26 години ­ с наследствена пенсия
авторски материал, стр. 64
Писмо № 26-1927-1 от 7.08.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 65
Писмо № 26-1927-1 от 7.08.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 65
Писмо № 01-01-83 от 15.08.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 67
Писмо № 04-02-409 от 11.08.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 67
Писмо № 01-01-83 от 15.08.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 67
Писмо № 04-02-409 от 11.08.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 67
Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 7/2006
авторски материал, стр. 69
Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 6/2006
авторски материал, стр. 69
Писмо № 04-04-212 от 30.07.2006 г. на НЗОК
административна практика, стр. 70
Писмо № 04-04-212 от 30.07.2006 г. на НЗОК
административна практика, стр. 70
Писмо № 19-03-144 от 4.08.2006 г. на НЗОК
административна практика, стр. 71
Писмо № 19-03-144 от 4.08.2006 г. на НЗОК
административна практика, стр. 71
Писмо № 13-00-40 от 7.08.2006 г. на НЗОК
административна практика, стр. 72
Писмо № 13-00-40 от 7.08.2006 г. на НЗОК
административна практика, стр. 72