ТП Издания
Дайджест "Пазар и право", 2006 г., кн. 08
Деликтна ли е отговорността на членовете на управителния съвет на акционерно дружество за причинени на последното вреди?
авторски материал, стр. 5
За колективното представителство на търговски дружества и кооперации от органен представител и прокурист
авторски материал, стр. 7
Решение № 442 от 08.06.2006 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 14
За компетентността на съда, който допуска обезпечение на бъдещ иск
авторски материал, стр. 16
Някои бележки по относителните търговски сделки
авторски материал, стр. 18
Решение № 455 от 11.05.2006 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 22
Решение по ВАД № 16 от 2005 г., постановено на 23.12.2005 г.
арбитражна практика, стр. 24
Рамковите споразумения
авторски материал, стр. 27
Новата правна рамка на електронната търговия в България
авторски материал, стр. 36
Изпълнение на договора за контрол за спазване на биологичния начин на производство на земеделски продукти
авторски материал, стр. 43
Правна уредба на договора, сключен извън търговския обект
авторски материал, стр. 48
Задължения на България за събиране и докладване на ценова информация след присъединяването към ЕС
авторски материал, стр. 54
Българският капиталов пазар (15 юли ­ 15 август)
авторски материал, стр. 60
Терминология, използвана в теорията на портфейла
авторски материал, стр. 63
Решение № 566 от 20.05.2005 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 66
Маркетингови стандарти при осъществяване на първа продажба на продукти от риболов
авторски материал, стр. 69