ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2006 г., кн. 08
Писмо № 94ММ/537 от 12.06.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 5
Писмо № 92/866 от 22.06.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 6
Какво трябва да се направи при загубена или унищожена трудова книжка?
авторски материал, стр. 37
Какво трябва да знаем за задължителното застраховане на работниците и служителите за риска “Трудова злополука?
авторски материал, стр. 39
Как се определя възнаграждението по време на платен годишен отпуск?
авторски материал, стр. 41
Указание № 9100-131 от 26.05.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 49
Указание № 91-01-137 от 22.06.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 49
Указание № 91-01-137 от 22.06.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 49
Eвропейски формати за автобиография и езиков паспорт
авторски материал, стр. 88