ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2006 г., кн. 07
Обновява се нормативната база за текущо и периодично счетоводно отчитане
авторски материал, стр. 5
Отчитане на строителството по стопански начин
авторски материал, стр. 9
Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 3/2006
авторски материал, стр. 12
Финансови предизвикателства - Финансови инструменти на паричния пазар - 2/2006
авторски материал, стр. 14
Указание № УК-2 от 03.05.2006 г. на МФ
административна практика, стр. 17
Данъчно облекчение за дарение в полза на образователни заведения се ползва, само кагато те осъществяват обучение по програми на МОН
авторски материал, стр. 36
Корекциите на ползван данъчен кредит и годишната справка-декларация за ДДС
авторски материал, стр. 39
Облагане с ДДС на дистанционните продажби
авторски материал, стр. 42
Данъчно облагане при продажба на лично недвижимо имущество
авторски материал, стр. 47
Събиране на публични вземания
авторски материал, стр. 50
Пълномощници пред органите по приходите
авторски материал, стр. 57
Концепцията за "едно гише". Формиране на единен подход към разбирането и реализирането й
авторски материал, стр. 60
Застраховка "Професионална отговорност на проектанта, консултанта, строителя и лицето, упражняващо строителен надзор"
авторски материал, стр. 67
Бюлетин на инвеститора - 15.06.-15.07.2006 г.
авторски материал, стр. 72