ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2006 г., кн. 06
Писмо № 26/159 от 11.04.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 5
Писмо № 94 ЕЕ/85 от 12.04.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 6
Писмо № 94 ДД/189 от 12.04.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 6
Писмо № 13/6 от 12.04.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 26/40 от 21.04.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 94 ББ/59 от 18.04.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 94 М/175 от 14.04.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 29/24 от 19.04.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 92/363 от 25.04.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Нарушението на трудовата дисциплина е основание за налагане на дисциплинарно наказание “уволнение”
авторски материал, стр. 13
Работа при удължено работно време
авторски материал, стр. 13
Националният център за професионално развитие - обучаваща и учеща организация - настояще и бъдеще
авторски материал, стр. 19
Писмо № 91.Е.0050 от 19.05.2006 г. на АЗ
административна практика, стр. 26
Писмо № 91.01.0281 от 22.05.2006 г. на АЗ
административна практика, стр. 28
Указание № 9100-63 от 13.02.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 30
Указание № 91-01-107 от 09.05.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 38
Указание № 91-01-107 от 09.05.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 38
Доклад за дейността на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" през 2005 година
административна практика, стр. 88