ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2006 г., кн. 06
Някои правила в съдебните производства за разглеждане на искове по чл. 31, ал. 2 ЗС
авторски материал, стр. 5
Могат ли да продадат жилището ми на търг?
авторски материал, стр. 10
Когато наемателите са няколко
авторски материал, стр. 12
Решение № 270 от 6.03.2006 г. на ВКС, IV г.о.
авторски материал, стр. 14
Решение № 2329 от 10.02.2006 г. на ВКС, IV г.о.
авторски материал, стр. 16
Основни положения в новия Закон за концесиите
авторски материал, стр. 20
Проблеми при изключване на земи и гори от горския фонд
авторски материал, стр. 27
Актуални въпроси по възстановяването на запазената част от наследството
авторски материал, стр. 35
Семейното жилище може да се ползва от бивш съпруг само за определен срок
авторски материал, стр. 39
Право на новооткрито наследство
авторски материал, стр. 40
Как се получава право на строеж от съсобственици
авторски материал, стр. 42
Решение № 541 от 8.07.2005 г. на ВКС, I г.о.
авторски материал, стр. 43
Решение № 601 от 18.11.2005 г. на ВКС, I г.о.
авторски материал, стр. 45
За или против въвеждането на ДДС върху нотариалните действия
авторски материал, стр. 49
Действително ли е пълномощно, ако упълномощителят не е титуляр на правата върху имота
авторски материал, стр. 51
Кога е необходимо нотариално заверено съгласие на съседите при преустройства в етажна собственост
авторски материал, стр. 56
Същност на имотния регистър
авторски материал, стр. 58
Ограждане на имот с висока растителност
авторски материал, стр. 63
Изпълнения, реализирани по трудово правоотношение и по поръчка
авторски материал, стр. 65
Нови предизвикателства за представителите по индустриална собственост
авторски материал, стр. 71
Тълкувателно решение № 6 от 10.05.2006 г. на ВКС
авторски материал, стр. 90