ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2006 г., кн. 05
Лишаване на съсобственик от ползите на общата вещ
авторски материал, стр. 5
Може ли да се продаде ипотекиран имот
авторски материал, стр. 13
Правото на строеж е близко до пълната собственост върху земята
авторски материал, стр. 17
Как да застраховам къщата и домашното имущество
авторски материал, стр. 19
Решение № 719 от 7.09.2005 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 23
Защита при принудително отчуждаване на частни имоти за държавни или общински нужди
авторски материал, стр. 25
Защита на поземлени сервитути чрез негаторен иск
авторски материал, стр. 33
Формиране на дялове и разпореждане със съпружеска имуществена общност
авторски материал, стр. 39
Поделено ли е наследството, оставено от баща ми
авторски материал, стр. 44
Прехвърляне на собствена част от имот
авторски материал, стр. 44
Как се наследява дружествен дял
авторски материал, стр. 47
Решение № 816 от 28.12.2005 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 48
Решение № 744 от 18.11.2005 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 51
Случаи на разпореждане с идеална част от урегулиран поземлен имот - 1/2006
авторски материал, стр. 54
Случаи на разпореждане с идеална част от урегулиран поземлен имот - 2/2006
авторски материал, стр. 57
Ограждане на недвижими имоти според правилата на застрояване
авторски материал, стр. 59
Има ли авторско право върху официални документи?
авторски материал, стр. 68
Практически проблеми във връзка със защитата на интелектуалната собственост и тяхното решаване
авторски материал, стр. 70
Решение № 327 от 16.08.2005 г. на ВКС-ТК
съдебна практика, стр. 76