ТП Издания
Дайджест "Пазар и право", 2006 г., кн. 05
Отговорността на комисионера делкредере (чл. 354 ТЗ)
авторски материал, стр. 5
Решение № 125 от 24.02.2006 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 10
Определение по МАД № 17/2005, постановено на 14.10.2005 г.
арбитражна практика, стр. 12
Продажба и залог на временни удостоверения
авторски материал, стр. 15
Относно действието на търговското право на задържане
авторски материал, стр. 21
Решение № 123 от 20.02.2006 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 26
Решение по ВАД № 125/2004, постановено на 05.10.2005 г.
арбитражна практика, стр. 29
Хармонизация с правото на ЕС. Нови процедури в областта на обществените поръчки предвижда законодателството в Европейския съюз
авторски материал, стр. 34
Новият проект на Закон за електронните съобщения - продължение
авторски материал, стр. 40
Правила при първата продажба на риба и други водни организми
авторски материал, стр. 46
Договори при общи условия за потребителите на ВиК услуги
авторски материал, стр. 52
Реформа на режима за внос на банани в ЕО
авторски материал, стр. 60
Видове инвестиционни консултации
авторски материал, стр. 63
Българският капиталов пазар (15 април ­ 15 май)
авторски материал, стр. 70
Финансови пазари - речник на основните понятия (05.2006). Клиринг и сетълмент при борсовата търговия
авторски материал, стр. 73
Правна същност на отговорността за вреди при злоупотреба с монополно и господстващо положение. Аналогия с отговорността на производителя по Закона за защита на потребителите
авторски материал, стр. 76
Оценяване на съответствието с изискванията на българските стандарти
авторски материал, стр. 80