ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2006 г., кн. 04
Писмо № 94.НН/377 от 03.01.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 5
Писмо № 62/03 от 10.01.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 5
Писмо № 94.ДД/523 от 10.01.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Застраховане на работниците и служителите за риска "Трудова злополука"
авторски материал, стр. 9
Допълнително трудово възнаграждение за прослужено време (клас)
авторски материал, стр. 18
Издаване на удостоверение за начислени суми при прекратено трудово правоотношение
авторски материал, стр. 19
Промените в Закона за насърчаване на заетостта
авторски материал, стр. 21
Процедура за кандидатстване по Програма “Активни услуги на пазара на труда” (АУПТ)
административна практика, стр. 27
Писмо № 94.Е.0042 от 10.01.2006 г. на АЗ
административна практика, стр. 32
Писмо № 94.ГГ.0100 от 21.01.2006 г. на АЗ
административна практика, стр. 33
Писмо № 94.Е.0043 от 01.02.2006 г. на АЗ
административна практика, стр. 35
Писмо № 94.Е.0045 от 21.02.2006 г. на АЗ
административна практика, стр. 37
Писмо № 93.07.0020 от 11.03.2006 г. на АЗ
административна практика, стр. 40
Писмо № 04.13.0004 от 16.03.2006 г. на АЗ
административна практика, стр. 42
Указание № 91-01-336 от 30.12.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 54
Указание № 91-01-336 от 30.12.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 54
Указание № 91-01-41 от 20.02.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 62
Указание № 91-01-41 от 20.02.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 62
Указание № 91-01-53 от 09.03.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 64
Указание № 91-01-53 от 09.03.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 64