ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2006 г., кн. 04
За секвестируемостта на правото на ползване
авторски материал, стр. 5
“Условна” собственост
авторски материал, стр. 12
Решение № 2947 от 2005 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 17
Собственост и ползване на републиканските пътища
авторски материал, стр. 20
Система за идентификация на земеделските парцели
авторски материал, стр. 28
Някои процесуални правила при разглеждане на искове по чл. 21 от Семейния кодекс
авторски материал, стр. 34
Няма пречка да поставите условие в договора за дарение
авторски материал, стр. 39
Доброволна делба
авторски материал, стр. 41
Наследяване след повече от 10 години брак
авторски материал, стр. 43
Решение № 746 от 21.11.2005 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 44
Правна същност и последици на договора за доброволна делба. Практически проблеми в нотариалната практика
авторски материал, стр. 47
Специфични аспекти при премахването на строежи и преместваеми обекти съгласно Закона за устройство на територията
авторски материал, стр. 53
Искове за защита при нарушения по Закона за авторското право и сродните му права
авторски материал, стр. 61
Правни способи за защита на обектите на индустриална собственост
авторски материал, стр. 69
Решение № 76 от 13.09.2006 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 76