ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2006 г., кн. 04
Първата промяна в Kодекса на труда през 2006 г.
авторски материал, стр. 5
Отново изменения в Наредба № 5 от 2002 г. за изпращането на уведомления до НАП
авторски материал, стр. 7
Право на обезщетение при неявяване на работа поради криза
авторски материал, стр. 10
Защита срещу незаконно уволнение
авторски материал, стр. 12
Последните промени в Закона за държавния служител
авторски материал, стр. 18
Органът по назначаването вече е длъжен да издаде акт за назначаване на класирания на първо място в конкурса
авторски материал, стр. 22
Писмо № 29-Д-7 от 21.03.2006 г. на МДААР
административна практика, стр. 24
Писмо № 20-06-15 от 22.03.2006 г. на МДААР
административна практика, стр. 25
Писмо № 29-К-2 от 22.03.2006 г. на МДААР
административна практика, стр. 25
Писмо № 29-00-4 от 23.03.2006 г. на МДААР
административна практика, стр. 26
Различно е данъчното и осигурителното третиране на трудовото възнаграждение и на обезщетението при пенсиониране
авторски материал, стр. 35
Заплащане на труда при нощни смени
авторски материал, стр. 36
Условията на труд и работната заплата
авторски материал, стр. 38
На какви условия трябва да отговарят работодателите, желаещи да кандидатстват за ползване на насърчителни мерки и участие в програми за заетост и обучение?
авторски материал, стр. 40
Право на регистрация в дирекциите "Бюро по труда" като безработни, на лица със заболявания
авторски материал, стр. 43
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 07/2006
авторски материал, стр. 45
Издаване и заверка на осигурителни книжки
авторски материал, стр. 49
Издаване и заверка на осигурителни книжки
авторски материал, стр. 49
Предаване на разплащателни ведомости на прекратени осигурители без правоприемник в ТП на НОИ
авторски материал, стр. 54
Предаване на разплащателни ведомости на прекратени осигурители без правоприемник в ТП на НОИ
авторски материал, стр. 54
Пенсиониране на мъжете по общия ред на КСО и възможности и за закупуване на осигурителен стаж
авторски материал, стр. 59
Пенсиониране на мъжете по общия ред на КСО и възможности и за закупуване на осигурителен стаж
авторски материал, стр. 59
Писмо № 70-00-2 от 24.01.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 61
Писмо № 70-00-2 от 24.01.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 61
Писмо № 26-К-7 от 31.01.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 62
Писмо № 26-К-7 от 31.01.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 62
Писмо № 81-00-5 от 8.02.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 63
Писмо № 81-00-5 от 8.02.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 63
Писмо № 04-02-101 от 10.03.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 65
Писмо № 04-02-101 от 10.03.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 65
Писмо № 04-02-126 от 10.03.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 66
Писмо № 04-02-126 от 10.03.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 66
Писмо № 26-1817-1 от 10.03.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 67
Писмо № 26-1817-1 от 10.03.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 67
Промени в закона за семейни помощи за деца
авторски материал, стр. 68
Подаване на информация за здравноосигурителните вноски и ред за внасянето им през 2006 г.
авторски материал, стр. 72
Подаване на информация за здравноосигурителните вноски и ред за внасянето им през 2006 г.
авторски материал, стр. 72
Писмо № 04-04-88 от 20.03.2006 г. на НЗОК
административна практика, стр. 81
Писмо № 19-03-60 от 16.03.2006 г. на НЗОК
административна практика, стр. 81
Писмо № 19-03-60 от 16.03.2006 г. на НЗОК
административна практика, стр. 81
Писмо № 04-04-88 от 20.03.2006 г. на НЗОК
административна практика, стр. 81
Коефициенти на трудов травматизъм по икономически дейности
фактологическа информация, стр. 84