ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2006 г., кн. 03
Националният институт за помирение и арбитраж ­ още една възможност за усъвършенстване на социалния диалог чрез доброволно разрешаване на колективни трудови спорове ­
авторски материал, стр. 6
Писмо № 94 ДД/20 от 30.01.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 94 ЗЗ/338 от 30.01.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Ако прояви политическа воля, правителството може да обвърже минималната работна заплата с официалната линия на бедност още от 2007 година
авторски материал, стр. 14
Кога се изготвя оценка на риска на работното място?
авторски материал, стр. 29
Условия за наемане на работа на непълнолетни лица
авторски материал, стр. 30
Общи и специални правила за изпълнение на проекти по компонент "Инициатива за развитие на обществената инфраструктура", подкомпонент "Развитие на социален капитал в малки общности"
авторски материал, стр. 32
Писмо № 94.Е.0043 от 01.12.2005 г. на АЗ
административна практика, стр. 39
Писмо № 94.Е.0045 от 21.12.2005 г. на АЗ
административна практика, стр. 39
Писмо № 91.01.0088 от 22.02.2006 г. на АЗ
административна практика, стр. 43
Указание № 9100-54 от 06.02.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 47
Указание № 91-01-11 от 17.01.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 48
Указание № 91-01-11 от 17.01.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 48
Указание № 91-01-14 от 19.01.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 57
Указание № 91-01-14 от 19.01.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 57
Европейска година на трудовата мобилност
авторски материал, стр. 72
Комуникационна стратегия за подготовката на членството на България в Европейския съюз и работна програма за 2006 г.
авторски материал, стр. 77
Методика за оценка на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно загубена работоспособност и представяни за финансиране със средства на Агенцията за хората с увреждания по чл. 31 от Закона за интеграция на хората с
административна практика, стр. 90