ТП Издания
Дайджест "Пазар и право", 2006 г., кн. 03
Могат ли да се прехвърлят правата на акционерите преди издаването на акциите
авторски материал, стр. 5
Общата търговска политика на ЕС и достъпът до пазара на стоки в трети страни
авторски материал, стр. 6
Съдържание на понятието “Прекратени правомощия” по смисъла на чл. 711, ал. 1, т. 3 от Търговския закон
авторски материал, стр. 10
Решение № 1195 от 27.01.2006 г. на ВКС
съдебна практика, стр. 15
Решение № 791 от 28.12.2004 г. на ВКС
съдебна практика, стр. 17
Новата правна уредба на застраховането и застрахователния договор
авторски материал, стр. 20
Решение № 893 от 18.10.2005 г. на ВКС
съдебна практика, стр. 29
Решение по ВАД № 50/2005 г., постановено на 15.11.2005 г.
арбитражна практика, стр. 31
Решение по ВАД № 152/2004 г., постановено на 01.11.2005 г.
арбитражна практика, стр. 33
Практически проблеми при оспорване решенията на възложителите
авторски материал, стр. 35
Потребителски договор за достъп до Интернет, предоставян през LAN и RLAN
авторски материал, стр. 43
Безопасността на храните в ЕС - контрол "от фермата до вилицата". Изисквания при етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо
авторски материал, стр. 50
Търговски практики и способи за продажба
авторски материал, стр. 54
Практика на Комисията за финансов надзор - 1/2006
административна практика, стр. 64
Българският капиталов пазар (15 февруари ­ 15 март 2006 г.)
авторски материал, стр. 66
Финансови пазари - речник на основните понятия (03.2006). Основни видове поръчки и сделки на фондовите борси
авторски материал, стр. 69
Отговорност за вреди при злоупотреба с монополно и господстващо положение
авторски материал, стр. 71
Новият Закон за националната акредитация и предстоящото членство в Европейския съюз
авторски материал, стр. 76
Договор за влог
авторски материал, стр. 90