ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2006 г., кн. 02
Наказателноправната превенция и санкция за нарушаване владението на недвижим имот
авторски материал, стр. 5
Собственик на имот и неговите права, когато не му е заплатена продажната цена
авторски материал, стр. 11
Съд за съсед, който е причинил щети след ремонт
авторски материал, стр. 14
Необходими и полезни разноски за общите части на сградата
авторски материал, стр. 16
Решение № 2677 от 1.12.2005 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 18
Решение № 2484 от 1.12.2005 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 21
Особености на замяната с имоти ­ частна общинска собственост
авторски материал, стр. 24
Изземване на имот ­ частна държавна собственост
авторски материал, стр. 29
Решение № 2502 от 17.11.2005 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 32
За брачния договор. Нова правна уредба на съпружеските имуществени отношения
авторски материал, стр. 35
Ползване на жилище от разведен родител с предоставени родителски права
авторски материал, стр. 40
Решение № 504 от 8.07.2005 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 44
Определение № 327 от 26.10.2005 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 46
Решение № 756 от 16.06.2005 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 47
Нотариалната покана
авторски материал, стр. 48
Ограничаване кръга на лицата, имащи право да обжалват издадено строително разрешение
авторски материал, стр. 58
Най-важните промени в Закона за авторското право и сродните му права
авторски материал, стр. 65
Административнонаказателна отговорност по Закона за марките и географските означения
авторски материал, стр. 70
Издаване на патенти за изобретения
авторски материал, стр. 76
Приращението
авторски материал, стр. 88