ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2006 г., кн. 02
Текстът на Закона за защита срещу дискриминация се поставя на общодостъпно място в предприятието
авторски материал, стр. 25
Ползване на отпуски за минали години
авторски материал, стр. 26
За незаконно задържана трудова книжка се дължи обезщетение
авторски материал, стр. 27
Писмо № 29/20 от 05.12.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 29
Писмо № 94ЙЙ/159 от 16.12.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 30
Писмо № 94ММ/569 от 21.12.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 31
Информация за Националната класификация на професиите и длъжностите
авторски материал, стр. 49
Ред за обжалване на административните актове, издавани от органите на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”
административна практика, стр. 54
Писмо № 9222/0134 от 02.12.2005 г. на ИА “ГИТ”
административна практика, стр. 59
Писмо № 2100/0017 от 04.06.2004 г. на ИА “ГИТ”
административна практика, стр. 60
Писмо № 9222/0103 от 30.01.2006 г. на ИА “ГИТ”
административна практика, стр. 61
Писмо № 2600/0260 от 25.01.2006 г. на ИА “ГИТ”
административна практика, стр. 62
Проект "Социални инвестиции и насърчаване на заетостта". Микропроекти за развитие на общинска инфраструктура
авторски материал, стр. 64
Писмо № 94.Е.0039 от 24.10.2005 г. на АЗ
административна практика, стр. 70
Писмо № 94.Е.0039 от 24.10.2005 г. на АЗ
административна практика, стр. 70
Писмо № 9306.0782 от 27.10.2005 г. на АЗ
административна практика, стр. 72
Писмо № 242-1298 от 01.12.2005 г. на АСП
административна практика, стр. 74
Писмо № 94-КК-10 от 24.01.2006 г. на АСП
административна практика, стр. 75