ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2006 г., кн. 01
Официална счетоводна база за изготвяне и представяне на годишните финансови отчети за отчетния период, приключващ на 31.12.2005 г.
авторски материал, стр. 5
Промени в Закона за счетоводството
авторски материал, стр. 11
Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 1/2006
авторски материал, стр. 16
Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 2/2006
авторски материал, стр. 18
Основни изменения и допълнения в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2006 г.
авторски материал, стр. 19
Последните промени в Закона за облагане доходите на физическите лица
авторски материал, стр. 27
Промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2006 година
авторски материал, стр. 39
Изменения в ЗМДТ, направени с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Закона за меценатството
авторски материал, стр. 52
Новият Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
авторски материал, стр. 53
Последните промени в областта на задължителното застраховане
авторски материал, стр. 63
Основни акценти на фискалната политика през 2006 година
авторски материал, стр. 66
Бюлетин на инвеститора - 01.2006 г.
авторски материал, стр. 72
Примерен сметкоплан за малки и средни предприятия
авторски материал, стр. 99