ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2005 г., кн. 12
Право на работа при намалено работно време
авторски материал, стр. 5
Носи ли отговорност работодателят за извършеното от негов работник неправомерно увреждане
авторски материал, стр. 6
При техническа грешка надвзетата сума се удържа
авторски материал, стр. 8
Уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ през време на отпуск по болест
авторски материал, стр. 9
Как се възстановява изгубена трудова книжка?
авторски материал, стр. 11
Допускането до конкурс зависи от това, дали кандидатът отговаря на извикванията за заемане на длъжността
авторски материал, стр. 13
Писмо № 02.11-2 от 14.11.2005 г. на МДА
административна практика, стр. 16
Писмо № 05.15-855 от 16.11.2005 г. на МДА
административна практика, стр. 17
Какво наложи създаването на стратегията за управление на човешките ресурси в държавната администрация?
авторски материал, стр. 18
Относно заплащането на “клас” за прослужено време
авторски материал, стр. 25
Изчисляване на обезщетение при пенсиониране
авторски материал, стр. 27
Видове административни актове, издавани от контролните органи на ИА “ГИТ” и ред за тяхното обжалване
авторски материал, стр. 29
Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта по отношение регистрацията на търсещите работа лица в дирекциите “Бюро по труда”
авторски материал, стр. 33
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 56/2005
авторски материал, стр. 38
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 57/2005
авторски материал, стр. 39
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 58/2005
авторски материал, стр. 41
Международно признаване на осигурителни права
авторски материал, стр. 42
Международно признаване на осигурителни права
авторски материал, стр. 42
Определяне размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст на лицата ­производители на селскостопанска продукция
авторски материал, стр. 47
Определяне размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст на лицата ­производители на селскостопанска продукция
авторски материал, стр. 47
Писмо № 26-416-1 от 31.10.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 50
Писмо № 26-416-1 от 31.10.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 50
Писмо № 66-21-179 от 31.10.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 50
Писмо № 66-21-179 от 31.10.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 50
Писмо № 94Р-715-1 от 01.11.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 51
Писмо № 94Р-715-1 от 01.11.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 51
Писмо № 94М-1603-1 от 02.11.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 54
Писмо № 94М-1603-1 от 02.11.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 54
Писмо № 26-1533-3 от 11.11.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 55
Писмо № 26-1533-3 от 11.11.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 55
Социалната пенсия за инвалидност, плащана към друг вид пенсия, участва при формиране на дохода нужен за преценка на правото на социални помощи
авторски материал, стр. 56
Социалната пенсия за инвалидност, плащана към друг вид пенсия, участва при формиране на дохода нужен за преценка на правото на социални помощи
авторски материал, стр. 56
Настаняване на дете извън семейството
авторски материал, стр. 57
Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 20/2005
авторски материал, стр. 58
Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 22/2005
авторски материал, стр. 59
Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 21/2005
авторски материал, стр. 59
Въпроси и отговори по Закона за закрила на детето - 1/2005
авторски материал, стр. 59
Здравноосигурителни вноски за работещите без трудови правоотношения
авторски материал, стр. 60
Здравноосигурителни вноски за работещите без трудови правоотношения
авторски материал, стр. 60
Писмо № 19-01-160 от 10.11.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 63
Писмо № 19-01-160 от 10.11.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 63
Писмо № 19-03-175 от 22.11.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 65
Писмо № 19-03-175 от 22.11.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 65
Българското трудово законодателство - 100 години и след това
авторски материал, стр. 88
Конституционализиране на трудовото право
авторски материал, стр. 95