ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2005 г., кн. 12
Отчитането на приходите и разходите в предприятия ­ юридически лица с нестопанска цел
авторски материал, стр. 5
Свикване на Общо събрание на ООД. Решения и техните счетоводни аспекти
авторски материал, стр. 11
Въпроси и отговори по Националните счетоводни стандарти - 4/2005
авторски материал, стр. 15
Предотвратяване на отклонението от данъчно облагане по реда на ЗКПО
авторски материал, стр. 18
Данъчно третиране на разходите за транспортно обслужване на работниците и служителите
авторски материал, стр. 22
Писмо № 24-28-431 от 19.09.2005 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 28
Данъчно третиране на получените от физическите лица награди
авторски материал, стр. 31
Писмо № 24-00-1553 от 03.10.2005 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 32
Новият Закон за акцизите и данъчните складове
авторски материал, стр. 35
Издаване, отразяване и анулиране на данъчни документи
авторски материал, стр. 37
Писмо № 91-00-192 от 24.10.2005 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 41
Новите изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2006 г.
авторски материал, стр. 44
Проверка на доказателства и доказателствени средства при извършване на данъчна ревизия
авторски материал, стр. 48
Подаване на жалба за бавност срещу органите на данъчната администрация
авторски материал, стр. 55
Нов режим за облагане и контрол на акцизните стоки
авторски материал, стр. 56
Бюлетин на инвеститора - 15.11.-15.12.2005 г.
авторски материал, стр. 66