ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2005 г., кн. 12
Придобиване на недвижим имот от публична продан
авторски материал, стр. 5
Актуален ли е договорът за групов строеж?
авторски материал, стр. 9
Условието и тежестта като модалитети на вещноправното действие
авторски материал, стр. 14
Решение № 153 от 25.05.2004 г., I г.о. на ВКС
съдебна практика, стр. 20
Решение № 2049 от 10.10.2005 г., IV г.о. на ВКС
съдебна практика, стр. 22
Защита правата на собственика на земеделски земи
авторски материал, стр. 24
Решение № 250 от 26.04.2004 г., I г.о. на ВКС
съдебна практика, стр. 28
Общо ползване на жилището след развод
авторски материал, стр. 30
Какво означава алеаторен договор
авторски материал, стр. 32
Обезщетение за ползвана обща вещ
авторски материал, стр. 34
Решение № 543 от 8.07.2005 г., I г.о. на ВКС
съдебна практика, стр. 35
Определение № 242 от 12.07.2005 г., I г.о. на ВКС
съдебна практика, стр. 38
Решение № 94 от 23.03.2004 г., I г.о. на ВКС
съдебна практика, стр. 39
Неподеляемост и неделимост на поземлените имоти при режима на ЗУТ в светлината на ТР № 102/1986 г., ТР № 1/2004 г. и ТР № 1/2005 г.
авторски материал, стр. 44
Въпроси и отговори относно въвеждане на строежи в експлоатация - 2/2005
административна практика, стр. 48
Въпроси и отговори относно въвеждане на строежи в експлоатация - 1/2005
административна практика, стр. 48
Въпроси и отговори относно въвеждане на строежи в експлоатация - 4/2005
административна практика, стр. 49
Въпроси и отговори относно въвеждане на строежи в експлоатация - 3/2005
административна практика, стр. 49
Въпроси и отговори относно въвеждане на строежи в експлоатация - 6/2005
административна практика, стр. 50
Въпроси и отговори относно въвеждане на строежи в експлоатация - 5/2005
административна практика, стр. 50
Въпроси и отговори относно въвеждане на строежи в експлоатация - 7/2005
административна практика, стр. 51
Авторско право върху дизайна
авторски материал, стр. 51
Възможности за използване на търговската марка
авторски материал, стр. 57
Решение № 900 от 18.10.2005 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 64