ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2005 г., кн. 11
Конвенция № 173 относно защитата на вземаниятана работниците в случай на несъстоятелност на работодателя
авторски материал, стр. 7
Петата промяна в Кодекса на труда през 2005 г.
авторски материал, стр. 10
Заемане на длъжността “отговорен счетоводител”
авторски материал, стр. 13
Начин на ползване на платения годишен отпуск
авторски материал, стр. 15
Право на отпуск при работа по трудов договор за външно съвместителство
авторски материал, стр. 18
Обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ
авторски материал, стр. 21
Отпуск за подготовка на дипломна работа и за подготовка на дисертационен труд
авторски материал, стр. 23
Договор за преквалификация може да закрепи работника до 5 години
авторски материал, стр. 25
Вреди от незаконно задържана трудова книжка се доказват
авторски материал, стр. 26
Защита на бременна работничка или служителка при прекратяване на трудов договор
авторски материал, стр. 27
Документи за заемане на държавна служба
авторски материал, стр. 29
Право на обезщетение на незаконно уволнен държавен служител
авторски материал, стр. 30
Писмо № 05.15-763 от 14.10.2005 г. на МДА
административна практика, стр. 32
Писмо № 06.00-331 от 01.11.2005 г. на МДА
административна практика, стр. 33
Професионалистите по управление на човешките ресурси ­ предизвикателства и роли
авторски материал, стр. 36
Приложимост на чл. 153, ал. 4 КТ при ненормиран работен ден
авторски материал, стр. 41
Заплащане при извънреден труд през седмичната почивка
авторски материал, стр. 42
От компенсации към мотивация за здравословен и безопасен труд
авторски материал, стр. 44
Условия за участие в Националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”
авторски материал, стр. 49
Включване на безработни лица в курсове за придобиване на професионална квалификация, организирани от Агенцията по заетостта
авторски материал, стр. 52
С договор за преквалификация се определят правата на работника
авторски материал, стр. 54
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 54/2005
авторски материал, стр. 55
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 55/2005
авторски материал, стр. 58
Заверка на осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица
авторски материал, стр. 59
Заверка на осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица
авторски материал, стр. 59
Какви осигуровки се дължат за лицата, получаващи доходи като кметове, общински съветници, общински посредници и председатели на общински съвети
авторски материал, стр. 65
Какви осигуровки се дължат за лицата, получаващи доходи като кметове, общински съветници, общински посредници и председатели на общински съвети
авторски материал, стр. 65
Категоризиране на труда при пенсиониране на заетите в производството и пластичната обработка на метали
авторски материал, стр. 69
Категоризиране на труда при пенсиониране на заетите в производството и пластичната обработка на метали
авторски материал, стр. 69
Писмо № 66-21-147 от 04.10.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 71
Писмо № 66-21-147 от 04.10.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 71
Писмо № 94С-1193-1 от 05.10.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 72
Писмо № 94С-1193-1 от 05.10.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 72
Писмо № 26-1663-1 от 06.10.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 74
Писмо № 26-1663-1 от 06.10.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 74
Писмо № 03-08-102 от 14.10.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 75
Писмо № 03-08-102 от 14.10.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 75
Писмо № 66-03-69 от 20.10.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 76
Писмо № 66-03-69 от 20.10.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 76
“Социални услуги в замяна на нови работни места” е програма на МТСП, която предлага нов и съвременен подход за социална подкрепа и социално включване
авторски материал, стр. 77
Програмата “Осигуряване на закуска и мляко (чай) за всеки ученик от I до IV клас”
авторски материал, стр. 79
Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 16/2005
авторски материал, стр. 81
Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 17/2005
авторски материал, стр. 82
Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 18/2005
авторски материал, стр. 82
Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 19/2005
авторски материал, стр. 82
Стоматологични услуги за задължително здравноосигурените лица в Република България
авторски материал, стр. 83
Стоматологични услуги за задължително здравноосигурените лица в Република България
авторски материал, стр. 83
Писмо № 19-05-37 от 12.10.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 87
Писмо № 19-01-124 от 11.10.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 87
Писмо № 19-05-37 от 12.10.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 87
Писмо № 19-01-124 от 11.10.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 87
Набиране и подбор на персонал
авторски материал, стр. 88
Писмо № 19-03-135 от 26.10.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 89
Писмо № 19-03-135 от 26.10.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 89
Писмо № 19-02-155 от 26.10.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 90
Писмо № 19-02-155 от 26.10.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 90