ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2005 г., кн. 11
Писмо № 94ДД/230 от 10.06.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 94ЕЕ/165 от 03.08.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 94ЦЦ/88 от 19.08.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 94КК/191 от 22.08.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 92/710 от 11.10.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 08/601 от 17.10.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Европейска седмица по безопасност и здраве при работа 24-28 октомври 2005 година “Спрете този шум”
авторски материал, стр. 15
Проект “Учители за извънкласни занимания и ваканция”
административна практика, стр. 22
Писмо № 91.01.0058 от 10.10.2005 г. на АЗ
административна практика, стр. 32
Писмо № 94.Е.0038/12.10.2005 г. на АЗ
административна практика, стр. 35
Методика за разпределяне на държавна помощ от Агенцията за хората с увреждания по проекти на организации с нестопанска цел, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за хората с увреждания
административна практика, стр. 37
Процедура относно реда и условията за откриване на социална услуга ­ делегирана от държавата дейност
административна практика, стр. 46
Указание № 91-01-245 от 20.09.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 48
Указание № 91-01-256 от 05.10.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 50
Указание № 91-01-256 от 05.10.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 50
Преглед на националните мерки, прилагани от 25-те държави-членки на ЕС през периода 1 май 2004 г. до 30 април 2006 г. - 2/2005
авторски материал, стр. 70