ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2005 г., кн. 10
Четвъртата промяна в Кодекса на труда през 2005 г.
авторски материал, стр. 5
Действие на КТД за отрасъл “Средно образование”
авторски материал, стр. 6
Уведомление за срочен трудов договор с клауза за изпитване
авторски материал, стр. 10
Задължение за изготвяне и попълване на тестове 
авторски материал, стр. 15
При сумирано работно време седмичната почивка е поне 36 часа
авторски материал, стр. 18
Отпуск за кандидатстване за докторантура
авторски материал, стр. 19
Обезщетение при пенсиониране на лице, което работи на длъжността “медицинска сестра”
авторски материал, стр. 21
Повишаване в ранг и длъжност на държавни служители
авторски материал, стр. 23
Наследниците на починал държавен служител или работещ по трудово правоотношение имат право на уредени от закона обезщетения
авторски материал, стр. 30
Писмо № 06.00-258 от 02.09.2005 г. на МДА
административна практика, стр. 33
Писмо № 06.00-293 от 10.09.2005 г. на МДА
административна практика, стр. 34
Писмо № 04.10-207 от 12.10.2005 г. на МДА
административна практика, стр. 36
Необходима ли е актуализацията на Националната класификация на професиите в РБ от 1996 г.?
авторски материал, стр. 38
Ред и условия за образуване на работните заплати в системата на средното образование
авторски материал, стр. 46
Възнаграждение за дните на платен отпуск
авторски материал, стр. 56
Изменения и допълнения в Закона за здравословни и безопасни условия на труд
авторски материал, стр. 58
Право на нова регистрация с друг статут по време на 12-месечния изчаквателен период по чл. 20, ал. 5 ЗНЗ
авторски материал, стр. 65
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 53/2005
авторски материал, стр. 68
Придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от учителите
авторски материал, стр. 72
Придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от учителите
авторски материал, стр. 72
Срок на отпускане на инвалидна пенсия
авторски материал, стр. 73
Срок на отпускане на инвалидна пенсия
авторски материал, стр. 73
Категоризиране на труда при пенсиониране на заетите в поддръжката на пътищата
авторски материал, стр. 75
Категоризиране на труда при пенсиониране на заетите в поддръжката на пътищата
авторски материал, стр. 75
Неправилно получена пенсия се връща с лихва
авторски материал, стр. 76
Неправилно получена пенсия се връща с лихва
авторски материал, стр. 76
Писмо № 26-1595-1 от 16.08.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 77
Писмо № 26-1595-1 от 16.08.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 77
Писмо № 26-313-5 от 19.08.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 78
Писмо № 26-313-5 от 19.08.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 78
Писмо № 66-04-50 от 29.08.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 79
Писмо № 26-585-1 от 14.09.005 г. на НОИ
административна практика, стр. 79
Писмо № 26-585-1 от 14.09.005 г. на НОИ
административна практика, стр. 79
Месечна целева помощ за отопление с природен газ
авторски материал, стр. 81
Правото на парично обезщетение при неработоспособност възниква при 6 месеца осигурителен стаж
авторски материал, стр. 83
Правото на парично обезщетение при неработоспособност възниква при 6 месеца осигурителен стаж
авторски материал, стр. 83
Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 15/2005
авторски материал, стр. 84
Въпроси и отговори по Закона за семейни помощи за деца - 20/2005
авторски материал, стр. 85
Въпроси и отговори по Закона за семейни помощи за деца - 19/2005
авторски материал, стр. 85
Профилактичните прегледи ­ права и задължения на задължително здравноосигурените лица в Република България
авторски материал, стр. 86
Профилактичните прегледи ­ права и задължения на задължително здравноосигурените лица в Република България
авторски материал, стр. 86
Писмо № 19-04-80 от 29.09.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 88
Писмо № 19-04-80 от 29.09.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 88
Писмо № 04-04-254 от 03.10.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 89
Писмо № 04-04-254 от 03.10.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 89
Писмо № 19-03-168 от 03.10.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 90
Писмо № 19-03-168 от 03.10.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 90