ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2005 г., кн. 10
За някои несеквестируеми права
авторски материал, стр. 5
Права на продавача, когато не му е заплатена продажната цена
авторски материал, стр. 12
Ред за преобразуване на помещение ­ обща част в етажна собственост в самостоятелен обект на собственост
авторски материал, стр. 16
Решение № 807/2003 от 5.04.2004 г. на ВКС., I г.о.
съдебна практика, стр. 20
Решение № 251 от 26.04.2004 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 23
Срокът за придобиване на право на собственост върху застроените и прилежащи земи към сгради от имуществото на прекратените селскостопански организации
авторски материал, стр. 25
Определение № 426 от 17.06.2005 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 28
Кодексът на международното частно право и наследяването по закон
авторски материал, стр. 29
Оспорване на саморъчно завещание от роднина
авторски материал, стр. 34
Разпореждане с имот след договор за делба
авторски материал, стр. 36
Движимите вещи след развода
авторски материал, стр. 37
Решение № 145 от 24.02.2004 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 40
Решение № 307 от 4.05.2004 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 41
Решение № 582 от 20.07.2004 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 43
Контактна зона при териториалното устройство
авторски материал, стр. 46
Решение № 1527 от 24.06.2005 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 51
Най-важното от новия Закон за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители
авторски материал, стр. 53
Съавторство ­ материалноправни и процесуалноправни аспекти
авторски материал, стр. 56
Съдебна практика по чл. 26, ал. 3, т. 4 ЗМГО за установяване на недобросъвестност при заявяване на търговски марки
авторски материал, стр. 66
Действието на приватизационния договор по отношение на трети лица
авторски материал, стр. 72
Ипотеката (особености във връзка с нейния характер, предмет и обезпечено вземане)
авторски материал, стр. 90