ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2005 г., кн. 09
Поделението като работодател
авторски материал, стр. 5
Допълнителен труд при същия работодател
авторски материал, стр. 9
Отпуски за изпълнение на граждански, обществени и други задължения
авторски материал, стр. 10
Родителски отпуск за болно дете
авторски материал, стр. 13
И по втория трудов договор се ползва отпуск според стажа
авторски материал, стр. 13
Шефът може да Ви прати в отпуск от миналата година
авторски материал, стр. 16
Изплащане на обезщетение за оставане без работа за срок, по-дълъг от един месец, уговорен в колективния трудов договор
авторски материал, стр. 17
Обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ при прекъсване на трудовия стаж
авторски материал, стр. 18
Ползване на отпуск след незаконно уволнение
авторски материал, стр. 21
Стажът от трудовата борса не влияе на обезщетението поради пенсиониране
авторски материал, стр. 24
Незаконно уволненият може да води дело, дори ако се пенсионира
авторски материал, стр. 25
Ползването на отпуска се уговаря
авторски материал, стр. 26
При определени условия няма пречка роднини да работят в една и съща администрация
авторски материал, стр. 27
Ред и изисквания при постъпване на държавна служба
авторски материал, стр. 29
Едностранно прекратяване на служебно правоотношение
авторски материал, стр. 33
Писмо № 02-19-130 от 18.07.2005 г. на МДА
административна практика, стр. 35
Писмо № 20.Е-3 от 28.07.2005 г. на МДА
административна практика, стр. 35
Писмо № 20.М-16 от 29.07.2005 г. на МДА
административна практика, стр. 36
Писмо № 06.00-246 от 08.08.2005 г. на МДА
административна практика, стр. 37
Размерът на класовете се записва в трудовия договор
авторски материал, стр. 37
Ненормираният работен ден не значи безплатна работа в събота и неделя
авторски материал, стр. 38
Насочване на безработни лица към подходяща за тях работа по програми за заетост
авторски материал, стр. 39
Регистрация в дирекция “Бюро по труда” по настоящ адрес
авторски материал, стр. 42
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 51/2005
авторски материал, стр. 44
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 52/2005
авторски материал, стр. 47
Издаване от осигурителя на справка декларация, когато лицето е работило по срочен трудов договор
авторски материал, стр. 49
Издаване от осигурителя на справка декларация, когато лицето е работило по срочен трудов договор
авторски материал, стр. 49
Въпроси и отговори по социално осигуряване - 7/2005
авторски материал, стр. 50
Въпроси и отговори по социално осигуряване - 7/2005
авторски материал, стр. 50
Въпроси и отговори по социално осигуряване - 8/2005
авторски материал, стр. 52
Въпроси и отговори по социално осигуряване - 8/2005
авторски материал, стр. 52
Въпроси и отговори по социално осигуряване - 9/2005
авторски материал, стр. 53
Въпроси и отговори по социално осигуряване - 9/2005
авторски материал, стр. 53
Фирмата осигурява тези, които работят за нея в чужбина
авторски материал, стр. 54
Фирмата осигурява тези, които работят за нея в чужбина
авторски материал, стр. 54
Писмо № 04-02-320 от 27.07.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 56
Писмо № 04-02-320 от 27.07.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 56
Писмо № 26-1611-1 от 29.07.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 57
Писмо № 26-1611-1 от 29.07.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 57
Писмо № 94Д-1187-1 от 10.08.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 59
Писмо № 94Д-1187-1 от 10.08.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 59
Писмо № 01-01-176 от 10.08.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 61
Писмо № 01-01-176 от 10.08.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 61
Писмо № 01-01-178 от 10.08.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 62
Писмо № 01-01-178 от 10.08.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 62
Отпускане на еднократни помощи на лица или семейства, пострадали от наводненията
авторски материал, стр. 63
Начисляване на осигурителни вноски при изплащане на допълнително възнаграждение за период, по-дълъг от месец
авторски материал, стр. 65
Начисляване на осигурителни вноски при изплащане на допълнително възнаграждение за период, по-дълъг от месец
авторски материал, стр. 65
Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 12/2005
авторски материал, стр. 66
Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 13/2005
авторски материал, стр. 67
Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 14/2005
авторски материал, стр. 67
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 1/2005
административна практика, стр. 68
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 2/2005
административна практика, стр. 68
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 2/2005
административна практика, стр. 68
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 1/2005
административна практика, стр. 68
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 3/2005
административна практика, стр. 69
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 4/2005
административна практика, стр. 69
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 4/2005
административна практика, стр. 69
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 3/2005
административна практика, стр. 69
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 5/2005
административна практика, стр. 70
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 5/2005
административна практика, стр. 70
Писмо № 04-04-163 от 29.07.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 71
Писмо № 04-04-163 от 29.07.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 71
Писмо № 19-01-79 от 29.07.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 72
Писмо № 19-01-79 от 29.07.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 72
Писмо № 19-04-88 от 05.08.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 73
Писмо № 19-04-88 от 05.08.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 73
Писмо № 19-01-87 от 03.08.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 73
Писмо № 19-01-87 от 03.08.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 73
Писмо № 19-04-72 от 23.08.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 74
Писмо № 19-04-72 от 23.08.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 74
Задължения на работодателя за изпълнение на минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства
авторски материал, стр. 88